Nieuw opleidingsprofiel voor de studie finance en control

Een nieuw opleidingsprofiel ontwikkelen voor de studie finance en control van hogescholen. Voor die ambitieuze taak staat de vereniging LOOFC, het Landelijk Overleg Opleidingen Finance & Control. Vertegenwoordigers van de hogescholen uit heel Nederland kwamen onlangs bij elkaar voor een eerste bijeenkomst. Samen ontwerpen zij een nieuw opleidingsprofiel dat praktijkonderzoek, werkveld en onderwijs op het gebied van finance & control beter verbindt.

‘We willen een toekomstbestendig programma maken’, vertelde Richard Puyt, econoom, promovendus en bestuurslid van LOOFC, die de bijeenkomst inleidde met Evelien Kapteijn, medebestuurslid en docent-onderzoeker van de Haagse Hogeschool.

In april 2024 moet het nieuwe opleidingsprofiel af zijn. ‘Hoe studenten leren is aan de hogescholen zelf. Het LOOFC is verantwoordelijk voor de exameneisen van het opleidingsprofiel waar de studenten aan moeten voldoen’, legde Puyt uit. ‘We gaan een interessant opleidingsprofiel ontwikkelen dat aansluit bij het internationale hoger onderwijs in het domein business & administration en in het bijzonder finance & control.

Drempelloos overstappen.
De alumni kunnen in principe bij elke organisatie in Europa werken. ‘Daarbij maken we in het opleidingsprofiel een helder onderscheid tussen de verschillende niveaus: associate degree, bachelor en master die je op het hbo kunt volgen en zorgen we dat mensen drempelloos kunnen overstappen’, hield Puyt de aanwezigen voor.

Dit vereist volgens hem strakke regie op de inhoud en het aanbod. ‘Daarnaast willen we uitgebreide onderwijsmogelijkheden hebben voor mensen zodat ze een leven lang kunnen blijven leren en zich qua kennis kunnen verbreden en verdiepen.’

Hogescholen
De hogescholen die in het ontwikkelteam zitten zijn de Hogeschool Windesheim, NHL Stenden Emmen en Leeuwarden, InHolland Hogeschool, Hogeschool Utrecht, de Haagse Hogeschool, Fontys, Hogeschool Rotterdam, HAN University of Applied Sciences, Avans Hogeschool, HZ University of Applied sciences, Saxion Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, Zuyd Hogeschool en Hanzehogeschool Groningen University of Applied sciences.

‘Leuk om hierin samen te werken met andere hogescholen’

Tijdens de eerste bijeenkomst maakten de deelnemers vooral kennis met elkaar. ‘Ik vind het mooi dat ik in dit gremium mag meedenken over een nieuw opleidingsprofiel’, vertelde Paul van der Lecq, econoom, filosoof en docent ‘morele economie’ van de HAN die bij LOOFC de rol van strateeg vervult.

‘Ik vind het mooi om te kunnen bijdragen aan de nieuwe profilering en het curriculum van LOOFC’, zei ook Brechtel Dijks van Hogeschool Windesheim.

Voor sommige hogescholen sluiten de plannen van LOOFC naadloos aan op die van henzelf. ‘Wij zijn zelf bezig met een nieuw curriculum’, stelde Annemie Jongen, teamleider finance & control, accountancy van Zuyd Hogeschool. Dat maakt het extra interessant om hieraan bij te dragen. Leuk om hierin samen te werken met andere hogescholen.’

‘Het is belangrijk dat we een aantrekkelijkere uitstraling krijgen en ons onderwijsprogramma beter aansluit bij het werkveld’, zei Coen van Hout, econoom, docent van Hogeschool HAN en klankbordgroepslid. ‘Zeker nu je in het algemeen ziet dat het aantal studenten terugloopt.’

Houtskoolschets

De leden van de werkgroep komen vanaf nu regelmatig bij elkaar om vorm te geven aan dat nieuwe opleidingsprofiel. Allemaal krijgen ze hun eigen rol. Er zijn strategen en bedrijfsvoerders die aan de slag gaan met onderzoek en het maken van een beroepsanalyse. Vervolgens maken de architecten een ‘houtkoolschets’ voor een Nederlands opleidingsprofiel.

Het internationale raamwerk voor business & administration is momenteel in ontwikkeling. In het nieuwe opleidingsprofiel maken de architecten gebruik van de Bolognatools, zoals een diplomasupplement, maar ook conversietabellen en verwantschap met andere opleidingen. Dit nieuwe raamwerk  wordt vervolgens getoetst op haalbaarheid en effectiviteit.

‘We ontwerpen een ambitieus, toekomstgericht opleidingsprofiel, vertelde Puyt. ‘We kijken daarbij naar de eisen en wensen van de internationale stakeholders. Vervolgens vertalen we die naar de Nederlandse situatie.’

Geen aardverschuiving maar accenten die verschuiven

De hogescholen hoeven volgens hem niet te rekenen op aardverschuivingen. ‘Maar er zullen wel accenten verschuiven.’ De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en automatisering, zorgen er voor dat taken en rollen zullen veranderen.

Volgens Kapteijn komt er steeds meer de nadruk te liggen op ‘soft skills’, bijvoorbeeld het voorspellen van gedrag in plaats van het puur kijken naar cijfers. Ook wordt het wereldperspectief steeds belangrijker. ‘We moeten holistischer en creatiever gaan denken.’

Verder denkt Kapteijn dat er steeds meer ‘cross over’-studies of vakgebieden ontstaan. ‘Denk aan een combinatie tussen nursing en finance die misschien wel heel relevant wordt in de toekomst.’

Naast het ontwikkelen van een curriculum gaat LOOFC met het werkveld de komende maanden sessies houden bij verschillende hogescholen. Tijdens deze sessies geven wisselende experts hun visie op hoe je onderzoek, werkveld en onderwijs op het gebied van finance en control kunt verbinden. Ook krijgen deelnemers de mogelijkheid om kennis en ervaringen te delen en samen te bouwen aan een kennisnetwerk.