Impact maken met ‘value networks’

Over impact maken met ‘Value Networks’ en Sokken van microplastic uit zee vertelde lector Liliya Terzieva en docentonderzoeker Albert Kraaij tijdens de bijeenkomst van LOOFC en FFF op de Haagse Hogeschool.

Leden van het LOOFC, voluit Landelijk Overleg Opleidingen Finance & Control en het interactieve platform voor Financials, Future Fit Financials, kwamen bij elkaar op de Haagse Hogeschool. Met als doel om onderzoek, werkveld en onderwijs met elkaar te verbinden.

‘Value networks’

De bijeenkomst startte met een lezing van Liliya Terzieva, lector ‘designing value networks’ van de HHS over hoe je impact kunt maken met ‘value networks’. De titel van haar lezing luidde dan ook: ‘Value Networks as an engine towards impact’.

Op een bevlogen manier gaf zij de essentie weer van netwerken en waarom het zo belangrijk is. Ingegaan werd op het verschil tussen ‘impact’ versus ‘value’. De vormen van netwerken die zij noemde, waren ‘Learning Network, Action Network en Movement Networks’. Ze vertelde hoe netwerken zich kunnen ontwikkelen, wat de kernactiviteiten zijn van netwerken en hoe je impact met netwerken kunt genereren.

Tot slot verbond Liliya dit met systeem denken. Binnen het lectoraat gaat Eveline Kapteijn onder begeleiding van Liliya onderzoek doen naar de impact van networks voor Financials.

Bedrijfsplan doorrekenen

De tweede lezing van Albert Kraaij, docent-onderzoeker ondernemerschap van de HHS ging over de denkwijze om duurzaamheid mee te nemen bij het opstellen van het Businessplan. Hij liet zijn sokken zien die in de praktijk minder duurzaam blijken dan je zou denken. Het klinkt fantastisch! Maar het plastic van de sokken dwarrelt zo weer het milieu in.

Vervolgens legde hij daarom uit hoe je duurzame ontwikkelingsdoelen (sustainable development goals) koppelt aan een bedrijfsplan.

Hij laat studenten voordat ze een bedrijfsplan mogen uitwerken, doorrekenen of hun plannen ook duurzaam zijn. Pas wanneer hun idee financieel haalbaar én duurzaam is, mogen ze het verder uitwerken.

Kraaij wil studenten aan het denken zetten over hoe je als bedrijf winst kunt maken, terwijl je je  tegelijkertijd om het welzijn van de aarde bekommert. Vanuit verschillende hogescholen is er interesse in de tool en denkwijze die hij ontwikkelde. Deze wil Kraaij beschikbaar stellen via een open source-platform.