Internationaal

Internationaal

De hogescholen die zich hebben verenigd binnen het platform LOOFC werken samen aan een nieuw opleidingsprofiel voor de studenten finance en control. Het is de ambitie om een uitdagend en toekomstbestendig opleidingsprofiel te ontwikkelen dat aansluit bij het internationale hoger onderwijs. Studenten finance en control worden zo opgeleid dat ze daarna bij elke Europese organisatie aan de slag kunnen. LOOFC zoekt daarbij nauwe samenwerking met Europese hogescholen en samenwerkingsverbanding.