Finance & Control

Leven Lang Leren

Welkom op de website van het Landelijke Overleg Opleidingen Finance & Control (LOOFC) van hogescholen met studies finance & control (bedrijfseconomie).

Over LOOFC

Het LOOFC is een platform voor hogescholen met opleidingen finance & control, bedrijven en het onderzoeksveld. Op deze website vertellen we je wie we zijn en wat we doen. We volgen maatschappelijke ontwikkelingen en innovaties op ons vakgebied op de voet en delen kennis en ervaringen uit.

Onze missie

Wij willen verbinding leggen tussen de hbo-studies finance & control, bedrijven en het onderzoeksveld.

Onze visie

Wij willen dat de studies finance & control allemaal hetzelfde toekomstbestendige, opleidingsprofiel hebben.

Samenwerken met de praktijk

LOOFC leidt ‘young professionals’ op die overal in Europa aan de slag kunnen en werkt nauw samen met het werkveld.

Leven Lang Leren

De hogescholen bieden vervolgstudies aan omdat een leven lang leren in ons vakgebied heel belangrijk is.

Wat doet het LOOFC?

Het LOOFC is een platform voor hogescholen met opleidingen finance & control, bedrijven en het onderzoeksveld. We houden regelmatig bijeenkomsten voor het onderwijs, het onderzoek en het werkveld om ervaringen en kennis te delen.
Ook zijn we bezig met de ontwikkeling van een nieuw opleidingsprofiel voor de studies finance & control. Dat moet in april 2024 klaar zijn.

De pijlers

Technologie

Van registreren naar regisseren. Door de digitalisering verdwijnen veel standaardhandelingen van de financiële afdeling. De tijd die je eerst stak in het registreren van cijfers, kun je nu gebruiken voor het analyseren en betekenis geven aan getallen en waardes.

Sociale vaardigheden

Het wordt steeds belangrijker als financial om goede sociale vaardigheden en een heldere kijk op ontwikkelingen in de wereld te hebben. Je denkt als financial steeds meer na over de invloed van maatschappelijke en economische ontwikkelingen in bedrijven en daarbuiten.

Kijk op de wereld

Vroeger leek de wereld een plek die onuitputtelijk was. We beseffen steeds meer dat de aarde geen oneindig gebruiksvoorwerp is. Als financial denk je mee over duurzame, economische oplossingen. Om te zorgen dat de wereld ook in de toekomst een fijne plek blijft om te wonen.